KOFBA 拳皇98终极之战OL拳迷小站
 关联人物 八门计算器
KOFBA>格斗家>李香绯>八门消耗
 • 李香绯 (Li XiangFei)
 • 属性:防
 • 资质:14
李香绯 · 八门消耗
八门
材料
金币
八门
材料
金币
开门
 • 品质达到橙+1
 • 星级达到5星
 • 战魂等级之和达到40级
 • 1
 • 4
 • 600,000
 • 2
 • 4
 • 600,000
 • 3
 • 5 1
 • 750,000
 • 4
 • 6 1
 • 900,000
 • 5
 • 6 1
 • 1,200,000
休门
 • 开门达到4勾玉
 • 全身装备觉醒星级之和达到10星
 • 奥义初级、中级、究极指令链等级总和达到600
 • 1
 • 6 1
 • 800,000
 • 2
 • 6 1
 • 1,000,000
 • 3
 • 8 1
 • 1,200,000
 • 4
 • 8 1
 • 1,400,000
 • 5
 • 10 2
 • 1,600,000
 
生门
 • 休门达到4勾玉
 • 品质达到橙+2
 • 战魂等级之和达到60级
 • 1
 • 8 1
 • 1,000,000
 • 2
 • 8 1
 • 1,250,000
 • 3
 • 10 2
 • 1,500,000
 • 4
 • 12 2
 • 1,750,000
 • 5
 • 12 3
 • 2,000,000
伤门
 • 生门达到4勾玉
 • 星级达到6星
 • 罗伯特、不知火舞、镇元斋品质达到紫+3
 • 1
 • 10 2
 • 1,200,000
 • 2
 • 10 2
 • 1,500,000
 • 3
 • 12 4
 • 1,800,000
 • 4
 • 15 4
 • 2,100,000
 • 5
 • 15 1
 • 2,400,000
 
杜门
 • 伤门达到5勾玉
 • 品质达到橙+3
 • 罗伯特、不知火舞、镇元斋休门开启
 • 1
 • 12 2
 • 1,600,000
 • 2
 • 12 2
 • 2,000,000
 • 3
 • 15 3
 • 2,400,000
 • 4
 • 15 3
 • 2,800,000
 • 5
 • 21 5 1
 • 3,200,000
景门
 • 杜门达到5勾玉
 • 奥义初级、中级、究极指令链全橙
 • 奥义初级、中级、究极指令链等级总和达到1200
 • 1
 • 16 3 3
 • 2,400,000
 • 2
 • 20 6 3
 • 3,000,000
 • 3
 • 24 6 4
 • 3,600,000
 • 4
 • 28 1 1
 • 4,200,000
 • 5
 • 8 5 1
 • 4,800,000
 
惊门
 • 景门达到5勾玉
 • 品质达到橙+4
 • 全身装备觉醒星级之和达到25星
 • 1
 • 15 6
 • 3,200,000
 • 2
 • 15 6
 • 4,000,000
 • 3
 • 20 8
 • 4,800,000
 • 4
 • 20 10
 • 5,600,000
 • 5
 • 30 1 1
 • 6,400,000
死门
 • 惊门达到5勾玉
 • 奥义初级、中级、究极指令链等级总和达到1600
 • 罗伯特、不知火舞、镇元斋杜门开启
 • 1
 • 25 12 12
 • 4,000,000
 • 2
 • 12 18 1
 • 5,000,000
 • 3
 • 40 1 1
 • 6,000,000
 • 4
 • 60 1 1
 • 7,000,000
 • 5
 • 21 1 1
 • 8,000,000
注:八门数据15资质格斗家通用,14资质格斗家通用,13资质格斗家除罗伯特和镇元斋(因为无专属武器)外通用,12资质有三种情况,除有专属武器的格斗家景门和死门需要武器外,不同格斗家也不同,还在校对整理中,固此12和11资质格斗家数据暂时仅供参考。15资质火炎祓濯草薙京开门使用的是疾风徽章,这个BUG将错就错,一直没有修正,也就默认了吧,大家升级时候悉知。