KOFBA 拳皇98终极之战OL拳迷小站
 关联人物 八门计算器
KOFBA>格斗家>库拉>八门消耗
  • 库拉 (Kula Diamond)
  • 属性:技
  • 资质:14
库拉 · 八门消耗
八门
材料
金币
八门
材料
金币
开门
  • 品质达到橙+1
  • 星级达到5星
  • 战魂等级之和达到40级
  • 1
  • 4
  • 600,000
  • 2
  • 4
  • 600,000
  • 3
  • 5 1
  • 750,000
  • 4
  • 6 1
  • 900,000
  • 5
  • 6 1
  • 1,200,000
休门
  • 开门达到4勾玉
  • 全身装备觉醒星级之和达到10星
  • 奥义初级、中级、究极指令链等级总和达到600
  • 1
  • 6 1
  • 800,000
  • 2
  • 6 1
  • 1,000,000
  • 3
  • 8 1
  • 1,200,000
  • 4
  • 8 1
  • 1,400,000
  • 5
  • 10 2
  • 1,600,000
 
生门
  • 休门达到4勾玉
  • 品质达到橙+2
  • 战魂等级之和达到60级
  • 1
  • 8 1
  • 1,000,000
  • 2
  • 8 1
  • 1,250,000
  • 3
  • 10 2
  • 1,500,000
  • 4
  • 12 2
  • 1,750,000
  • 5
  • 12 3
  • 2,000,000
伤门
  • 生门达到4勾玉
  • 星级达到6星
  • 罗伯特、不知火舞、K'品质达到紫+3
  • 1
  • 10 2
  • 1,200,000
  • 2
  • 10 2
  • 1,500,000
  • 3
  • 12 4
  • 1,800,000
  • 4
  • 15 4
  • 2,100,000
  • 5
  • 15 1
  • 2,400,000
 
杜门
  • 伤门达到5勾玉
  • 品质达到橙+3
  • 罗伯特、不知火舞、K'休门开启
  • 1
  • 12 2
  • 1,600,000
  • 2
  • 12 2
  • 2,000,000
  • 3
  • 15 3
  • 2,400,000
  • 4
  • 15 3
  • 2,800,000
  • 5
  • 21 5 1
  • 3,200,000
景门
  • 杜门达到5勾玉
  • 奥义初级、中级、究极指令链全橙
  • 奥义初级、中级、究极指令链等级总和达到1200
  • 1
  • 16 3 3
  • 2,400,000
  • 2
  • 20 6 3
  • 3,000,000
  • 3
  • 24 6 4
  • 3,600,000
  • 4
  • 28 1 1
  • 4,200,000
  • 5
  • 8 5 1
  • 4,800,000
 
惊门
  • 景门达到5勾玉
  • 品质达到橙+4
  • 全身装备觉醒星级之和达到25星
  • 1
  • 15 6
  • 3,200,000
  • 2
  • 15 6
  • 4,000,000
  • 3
  • 20 8
  • 4,800,000
  • 4
  • 20 10
  • 5,600,000
  • 5
  • 30 1 1
  • 6,400,000
死门
  • 惊门达到5勾玉
  • 奥义初级、中级、究极指令链等级总和达到1600
  • 罗伯特、不知火舞、K'杜门开启
  • 1
  • 25 12 12
  • 4,000,000
  • 2
  • 12 18 1
  • 5,000,000
  • 3
  • 40 1 1
  • 6,000,000
  • 4
  • 60 1 1
  • 7,000,000
  • 5
  • 21 1 1
  • 8,000,000
注:八门数据15资质格斗家通用,14资质格斗家通用,13资质格斗家除罗伯特和镇元斋(因为无专属武器)外通用,12资质有三种情况,除有专属武器的格斗家景门和死门需要武器外,不同格斗家也不同,还在校对整理中,固此12和11资质格斗家数据暂时仅供参考。15资质火炎祓濯草薙京开门使用的是疾风徽章,这个BUG将错就错,一直没有修正,也就默认了吧,大家升级时候悉知。