KOFBA 拳皇98终极之战OL拳迷小站
 人物大全 人物对比 升星升品 人物里属性 装备升级 装备觉醒 装备里属性 技能伤害对比 面板对比
KOFBA>格斗家>全资质人物装备觉醒升级表

全资质人物装备觉醒升级表

资质 升级进度 武器 衣服   裤子   鞋子 徽章   秘籍
-- --
15 / 14 12 2 12
14 4 14
28 8 28
- 16 216
- 32 -
 
13 / 12
(有武器)
11 1 11
12 2 12
- 4 14
- 8 18
- 16 -
 
13 / 12 / 11
(无武器)
2 1 11
4 2 12
8 4 -
16 8 -
32 16 -
 
注:数据资料完善中,“--”或为空表示暂无数据,待主页君整理更新,同时欢迎大家提供资料,感谢!